Uzivo cam4

02-Aug-2017 09:14 by 9 Comments

Uzivo cam4 - badai cintamu online dating

Problem sa njima je u tome što oni nerado priznaju da imaju ovaj problem i retko se samoinicijativno obraćaju za pomoć (imaju odustvo uvida o problemu, što je genralno karakteristika poremećaja ličnosti).Obično je reč o osobama koje pate od ovog problema godinama, problem se prenosi iz veze u vezu (dakle, nema veza sa osobama sa kojima su trenutno u vezi).

Ova vrsta problema se teško rešava, jer se radi o veoma ukorenjenim strahovima, poremećajima ličnosti (više o poremećajima ličnosti pročitajte ) i posebno zbog toga što ove osobe odbijaju da se obrate za pomoć.

Osobe koje su patološki posesivne hronično su preplašene od ideje da mogu biti ostavljene ili prevarene, stalno proveraju partnera (proveravaju njegove/njene lične stvari, telefon, raspituju se kod drugih ljudi, prate ih i sl.), skloni su svađanjima i izlivima besa.

Jednom rečju zbog straha nastoje da osobu u potpunosti izoluju i kontrolišu.

Ove osobe su duboko nesigurne u sebe, sve do mržnje prema sebi.

Patološki posesivne osobe su veoma naporne za partnere sa kojima su u vezi.

Mnogi ne prave razliku između ljubomore i posesivnosti.

Iako naizgled slična, reč je o sasvim različitim osećanjima.Naš savet osobama koje imaju partnera koji je patološki posesivan je da ne polažu mnogo nade u to da će se to promeniti.To je težak problem koji zahvata srž identiteta osobe.Dakle, ljubormora je prolazna a posesivnost često nije.Za razliku od ljubomore, posesivnost je osećanje anksioznosti (koje može dostići i nivo panike) u čijoj su osnovi nerealistične procene pojedinca da može biti ostavljen/na, prevaren/na i odbačen/na.Na emotivnom planu osoba jako strepi ne samo da će biti ostavljena, već i da će se osećati povređeno, besno i da neće moći da podnese ta osećanja (užasavenje), ili život bez partnera.

  1. onlinedatingexpo com 05-Sep-2017 01:50

    Parents need to know that - Live Video Streaming App! is a tool for broadcasting live-streaming videos and watching others' videos.

  2. age 13 datings girls 21-Sep-2017 15:16

    He had started a new account and messaged me:so to be clear, I told him to leave me alone, and he told me he was going to find me on Facebook. I reached out to POF, both through a report on the site and a Twitter DM, because when I had made my original thread about them they had DMed me.